Egzekucja dwuletniego chłopca

[Prosimy o udostępnianie – przyp. Admin]

*** Scroll down for ENGLISH VERSION ***

Szanowni Państwo,

W Wielkiej Brytanii w poniedziałek ma odbyć się egzekucja dwuletniego chłopca.

Alfie Evans leży w szpitalu z nierozpoznaną chorobą. Jest “w śpiączce”. Rodzice publikują filmy, na których widać jak dziecko ziewa, przeciąga się, ssie smoczek, otwiera oczy na głos rodziców i reaguje na bodźce, mimo ogromnych dawek środków usypiających podawanych mu przymusowo przez szpital.

Szpital twierdzi, że “w najlepszym interesie” chłopca będzie go zabić. Rodzice się na to nie zgadzają, więc szpital pozwał rodziców o odebranie im praw. Sąd nakazał dziecko zabić. Przy łóżku chłopca dzień i noc stoi policja, żeby rodzice nie mogli “porwać” swojego synka na leczenie gdzie indziej.

Tymczasem we Włoszech, w trzech prestiżowych szpitalach, w tym w rzymskim Bambino Gesu czeka na chłopca najwyższej klasy personel medyczny i oferta darmowej opieki do końca życia (gdyby było trzeba). Profesjonalny transport medyczny trzech różnych firm jest gotowy w każdej chwili zabrać pacjenta do Włoch.

Brytyjski szpital, który więzi dziecko to Alder Hey w Liverpoolu, znany ze skandali (kontrowersyjne śmierci dzieci, wycinanie organów bez wiedzy i zgody rodziców: https://www.savealfieevans.com/alder-hey/).

Rodzice Alfiego opublikowali zdjęcia dokumentujące jak szpital, który powołuje się na “najlepszy interes pacjenta” zaniedbuje ich dziecko – plamy krwi, wydzielin, zapleśniałe sondy, przemoczone ubrania z powodu niezmienianych pieluch.
(https://twitter.com/Alfiesarmy16/status/987748886109356032)
(https://www.facebook.com/groups/alfiesarmy/permalink/571154216603260/)

Pod szpitalem protestują codziennie dziesiątki, setki, czasem ponad tysiąc osób, domagających się uwolnienia Alfiego. Przychodzą tam rodzice chłopca, Kate i Tom, z paszportami w ręku. Z całej rodziny tylko rodzice mają jeszcze częściowy dostęp do syna – czasem, na chwilę, pod nadzorem policji. Ojciec dziecka, Thomas Evans, dostał zakaz dotykania synka, pod groźbą aresztu za napaść.

Evans pojechał do Papieża błagać o pomoc w ocaleniu syna. Prosi o azyl dla rodziny we Włoszech. Tymczasem sąd ustalił datę egzekucji dziecka na najbliższy poniedziałek (23. kwietnia).

Szpital ma odłączyć dziecku urządzenia pomagające mu oddychać. Ponieważ jest prawdopodobne, że dziecko mogłoby po odłączeniu oddychać samo, zostaną mu podane środki powodujące chemiczne uduszenie: Midazolam i Fentanyl – używane w egzekucjach przestępców skazanych na karę śmierci.

Według wyroku sądu, który zakazał publikować informacji o szczegółach egzekucji na terenie Wielkiej Brytanii, gdyby dziecko walczyło o życie, szpital ma zwiększać dawki środków aż do zamierzonego skutku.
(https://www.lifesitenews.com/…/chemical-suffocation-how-doc…)

Bliźniacza sprawa miała miejsce w zeszłym roku. Po miesiącach walki szpital Great Ormond Street Hospital w Londynie dopiął swego i uśmiercił Charlie’go Gard.

Podobna sytuacja zdarzyła się też trzy lata temu. Rodzice chłopca Aysha King “porwali” swoje dziecko z brytyjskiego szpitala i zawieźli go na leczenie do Szwajcarii. Poszli za to do więzienia, ale dziecko uratowali. Niedawno ogłoszono, że tamten chłopiec został w Szwajcarii całkowicie wyleczony z raka.

Tymczasem w Polsce, w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, lekarze wezwali policję, żeby poddać przymusowo procedurom medycznym dziecko, którego rodzice odmówili zgody na szczepienie. (http://telewizjarepublika.pl/odmowili-podania-antybiotyku-s…)

Proszę Wszystkich – szczególnie grupy modlitewne, księży i zakony – o modlitwę. Polaków w Liverpoolu i całej Anglii, by protestowali na miejscu ile mogą. Proszę, żeby Państwo przekazywali dalej te informacje i prosili swoich znajomych o modlitwę.

Zabijanie dzieci w szpitalach (nie tylko brytyjskich) jest coraz częstsze. Nie mam pomysłu jak to zatrzymać, ale jakiś nasz bunt jest niezbędny.

Film – Alfie otwiera oczy, reaguje na głos Taty:
https://www.youtube.com/watch?v=dYslVkvpLig

Zdjęcia jak szpital zaniedbuje dziecko (poparzenie, krew, wydzieliny, odchody)
https://www.facebook.com/groups/alfiesarmy/permalink/571154216603260/

Strona obrońców chłopca:
https://www.savealfieevans.com

Grupa na Facebook:
https://www.facebook.com/groups/alfiesarmy/

Petycje internetowe:
https://www.change.org/p/we-demand-alder-hey-to-release-alf…
https://www.change.org/p/theresa-may-mp-urgent-give-baby-al…

AlfieEvans #AlfiesArmy #SaveAlfieEvans #ReleaseAlfieEvans

ZDJĘCIA POD TŁUMACZENIEM PONIŻEJ

*** TŁUMACZENIE *** ENGLISH VERSION ***

[PLEASE SHARE]
A two-year-old boy is set to be executed on Monday in the UK.

Alfie Evans is in hospital with an undiagnosed illness. He is “in a coma”. His parents publish videos showing the child yawning, stretching, sucking on a pacifier, opening his eyes, reacting to his parents’ voice and other stimuli – all this despite the massive doses of sedatives he is forcefully given at the hospital.

The hospital says it is “in the best interest” of the boy to be killed. Parents disagree, so the hospital sued the parents. The court ordered the child to be killed. The police is at Alfie’s bed, day and night, making sure the parents can’t “kidnap” their son for treatment elsewhere.

Meanwhile in Italy, three prestigious hospitals, including the Bambino Gesu in Rome, are waiting for the boy with top notch medical staff and an offer of free care for the rest of his life (if needed). Three different medical companies are standing by with professional transport equipment to take the patient to Italy.

The British hospital which imprisoned the child is Alder Hey in Liverpool, infamous for scandals (controversial deaths of children, removing organs without parental consent or knowledge: https://www.savealfieevans.com/alder-hey/).

Alfie’s parents have published pictures documenting the abuse and neglect of Alfie at Alder Hey (unexplained burn mark, blood and secretion stains, moldy tubes and clothes soaked in urine due to diaper change neglect).
(https://twitter.com/Alfiesarmy16/status/987748886109356032)
(https://www.facebook.com/groups/alfiesarmy/permalink/571154216603260/)

In front of the hospital, dozens, hundreds, sometimes over a thousand people rally peacefully demanding the release of Alfie. Among them, the boy’s parents, Kate and Tom, with passports in their hands. From the whole family, only the parents still have partial access to their son – sometimes, for a while, under police supervision. The Child’s father, Thomas Evans, has been banned from touching his son under threat of arrest for assault.

Evans traveled to Italy to meet the Pope and beg for help in saving his son. He has asked for asylum for the family in Italy. In the meantime, the British court set the date for the execution of the child for the coming Monday (April 23).

The hospital is to remove the child’s respiration support. Because it is expected that Alfie may be able to continue breathing on his own, he is to be given substances causing chemical suffocation: Midazolam and Fentanyl – used in executions of convicted criminals. According to the British court’s verdict, the details of the executions are banned from publication in the United Kingdom. The verdict also specifies that if the child should struggle for his life, he is to be given increasing doses of the substances until the desired effect is achieved.
(more: https://www.lifesitenews.com/…/chemical-suffocation-how-doc…)

A similar case took place earlier this year. After months of fighting, the Great Ormond Street Hospital in London succeeded in killing Charlie Gard.

A similar situation happened three years ago. The parents of a boy named Aysha King “kidnapped” their child from the British hospital to take him for treatment to Switzerland. They went to jail for it, but managed to save their son’s life. It was recently announced that that boy has been completely cured of cancer in Switzerland.

Meanwhile, in Poland, at the Bielański hospital in Warsaw, police was called to force parents to subject their newborn baby to medical procedures after they had refused to vaccinate the baby.
(http://telewizjarepublika.pl/odmowili-podania-antybiotyku-s…)

I would like to ask everyone – especially prayer groups, priests and religious orders – to pray. I would like to ask Poles in Liverpool and all of England to protest on the spot as much as they can. Please ask your friends for prayer.

Killing children in hospitals (not just in the UK) is becoming more frequent. I have no idea how to stop it, but some sort of rebellion on our part is necessary.

Wojciech Cejrowski*

*Polish writer, TV and radio host and producer, journalist, anthropologist and explorer, stand-up comedian, media personality

Video – Alfie opens his eyes, responds to dad’s voice:
https://www.youtube.com/watch?v=dYslVkvpLig

Photographic evidence of Alfie’s neglect at Alder Hey hospital (unexplained burn mark, blood and secretions, soaked through diaper)
https://www.facebook.com/groups/alfiesarmy/permalink/571154216603260/

Alfie’s defenders’ page:
https://www.savealfieevans.com

Facebook group:
https://www.facebook.com/groups/alfiesarmy/

Online petitions:
https://www.change.org/p/we-demand-alder-hey-to-release-alf…
https://www.change.org/p/theresa-may-mp-urgent-give-baby-al…

AlfieEvans #AlfiesArmy #SaveAlfieEvans #ReleaseAlfieEvans

Dołącz do rozmowy

Dołącz do rozmowy

Autor

Wojciech Cejrowski

TO MOŻE PAŃSTWA ZAINTERESOWAĆ

2024-05-13
Jak przygotować zakwas?
Zakwas na chleb zrobić można na wiele sposobów – każdy dobry, byle prowadził do celu. Moja ciotka zostawiała trochę starego ciasta po poprzednim pieczeniu chleba. Zostawiała w małej kamionce, a gdy ta się kiedyś potłukła, wzięła zwyczajny słoik i owinęła go szmatą (w środku ma być ciemno).
JAK DZIAŁA KOMUNIZM, SOCJALIZM I INNE WCIELENIA MARKSIZMU
2024-05-01
JAK DZIAŁA KOMUNIZM, SOCJALIZM I INNE WCIELENIA MARKSIZMU
Szanghaj przed 1949 rokiem ustępował tylko Nowemu Jorkowi, jeśli chodzi o liczbę zamieszkujących
2024-04-25
Studio Dziki Zachód – zmiana godziny
!UWAGA! TERAZ ZAWSZE W PONIEDZIAŁEK O 17:00
TOP
Dodano do ulubionych! Lista ulubionych