Country, to wieś. Dzisiaj o życiu na wsi.

Kącik muzyki country prowadzi Agnieszka Rajczak-Kucińska

Country to wiocha. Cowboy, to chłopak od krów. Więc posłuchajmy wiejskich piosenek o życiu na wsi.

  1. Rodney Atkins – Farmer’s Daughter (Córka farmera)
  2. Travis Tritt – Where Corn Don’t Grow (Tam, gdzie nie rośnie kukurydza)

Rolnicy i farmerzy zazwyczaj są niedoceniani. No nie siedzą w eleganckich biurach, tylko zdarza się, że brodzą w błocie lub czymś gorszym.
Traktory, mimo, że coraz bardziej nowoczesne, to nadal nie samochody flotowe, a garnitur się zakłada raczej na kościelne okazje.

Mimo to warto zapamiętać jedno: bez rolników nie ma jedzenia.

I żadne zapasy makaronu i ryżu wtedy nie pomogą.

Więc jeżeli zdarzy się, że będą potrzebować naszej pomocy (mogą nadejść trudne czasy…) to lepiej stańmy po ich stronie.

A na razie posłuchajmy piosenek o życiu a wsi.

Rodney Atkins – Farmer’s Daughter (Córka farmera)

Młody chłopak zatrudnia się w wakacje do pracy na farmie. Nie ma lekko… harówka w upale i pyle do zachodu słońca. Już chciał to rzucić, gdy…

Tekst i tłumaczenie pod video.

YouTube player

Well, I heard he needed some help on the farm
Somebody with a truck and two strong arms
Not scared of dirt and willing to work
‘Til the sun goes down

Cóż, słyszałem, że potrzebuje pomocy na farmie
Kogoś z autem i dwoma silnymi ramionami.
Kogoś, kto się nie boi brudu i ma chęć do roboty
Aż do zachodu słońca.

So I pulled up and said, “I’m your man
I can start right now” and we shook hands
He said, “The fence needs fixin’, the peaches need pickin’
And the cows need bringin’ round”

Więc się zjawiłem i mówię: masz kogo szukałeś
Mogę zacząć od zaraz. Uścisnęliśmy sobie dłonie.
Powiedział: Trzeba zreperować płot, zebrać brzoskwinie
i wyprowadzić krowy.

I was haulin’ hay, I was feedin’ the hogs
And that summer sun had me sweatin’ like a dog
So I cooled off in the creek and it was back to work
In that dead-gum heat

Woziłem siano, karmiłem świnie
I to letnie słońce sprawiło, że pociłem się jak pies
Więc chłodziłem się w potoku i wracałem do pracy
W tym upale topiącym gumy.

I was cussin’ out loud, thinkin’ ’bout quittin’
Lookin’ back now, I’m sure glad I didn’t
‘Cause just when I thought it couldn’t get no hotter
I caught a glimpse of the farmer’s daughter

Przeklinałem na głos, myślałem o rzuceniu tego
Patrząc teraz wstecz, cieszę się, że tego nie zrobiłem
Bo właśnie kiedy myślałem, że nie może być goręcej
Ujrzałem córkę farmera

She was just gettin’ home from Panama City
She was all tanned-up and my kind of pretty
When her eyes met mine I was thinkin’ that
I sure love my job

Właśnie wracała do domu z Panama City
Była opalona i w moim typie urody.
Kiedy nasze oczy się spotkały, pomyślałem sobie,
że kocham moją pracę!

As the days got shorter, our talks got longer
The kisses got sweeter and the feelings got stronger
So we’d hop in the truck and get all tangled up
Every chance we got

W miarę jak dni stawały się coraz krótsze, nasze rozmowy wydłużały się
Pocałunki stały się słodsze, a uczucia silniejsze
Więc wskakiwaliśmy do auta aby być blisko siebie
Gdy tylko się dało.

We were down by the river all night long
When the sun came up, I was sneakin’ her home
And draggin’ my butt to work
With the smell of her perfume on my shirt

Całą noc spędziliśmy nad rzeką
Kiedy wzeszło słońce, cichcem przywiozłem ją do domu
I powlokłem się do roboty
z zapachem jej perfum na mojej koszuli

I’d be on the tractor, she’d be on my mind
With that sun beatin’ down on this back of mine
And just when I thought it couldn’t get no hotter
I fell in love with the farmer’s daughter

Gdy byłem na traktorze, ona wypełniała moje myśli
A słońce paliło mi plecy
I właśnie wtedy, gdy myślałem, że już nie może być goręcej
zakochałem się w córce farmera

We got married last spring
Oh, and there ain’t no better life for me

Pobraliśmy się zeszłej wiosny
Och, i nie ma dla mnie lepszego życia

I’m still haulin’ hay and feedin’ the hogs
And that summer sun’s got me sweatin’ like a dog
So I cool off in the creek
And she brings me out a glass of sweet ice tea

Wciąż przynoszę siano i karmię świnie
I to letnie słońce sprawia, że pocę się jak pies
Więc schładzam się w potoku
A ona przynosi mi szklankę słodkiej mrożonej herbaty

Now I’m on the tractor, she’s on my mind
And I can’t wait ’til it’s quittin’ time
And just when I think it can’t get no hotter
I come home to the farmer’s daughter, yeah

Teraz jestem na traktorze, ona jest w moich myślach
I nie mogę się doczekać fajrantu
I właśnie kiedy myślę, że nie może być goręcej
Wracam do domu, do córki farmera…

The farmer’s daughter
Hey, baby


No dobrze, było sianowo-romantycznie, a teraz kilka… – właściwie to jedna i to dość enigmatyczna na pierwszy rzut oka – wiejska porada.

Travis Tritt – Where Corn Don’t Grow (Tam, gdzie nie rośnie kukurydza)

Tekst i tłumaczenie pod video

YouTube player

As we sat on the front porch
Of that old grey house where I was born and raised.
Staring at the dusty fields
Where my daddy worked hard everyday.
I think it kinda hurt him when I said,
“Daddy there’s a lot that I don’t know.
But don’t you ever dream about a life
Where corn don’t grow?”

Siedzieliśmy na werandzie
przed tym starym, szarym domem, w którym się urodziłem i wychowałem
Gapiąc się na pylaste pola
Gdzie mój tata ciężko pracował całe dnie
Myślę, że to go zraniło, gdy zapytałem:
“Tato, wiele jeszcze nie wiem,
ale czy nigdy nie marzyłeś o życiu,
gdzieś, gdzie nie rośnie kukurydza?”

He just sat there silent
Staring at his favorite coffee cup.
I saw a storm of mixed emotions in his eyes
When he looked up.
He said “son I know at your age
It seems like this ole world is turnin’ slow.
And you think you’ll find the answer to it all
Where corn don’t grow.”

Po prostu siedział tam w ciszy
gapiąc się na swój ulubiony kubek do kawy.
Widziałem mieszaninę emocji w jego oczach
gdy podniósł wzrok.
Powiedział: “Synu, wiem, że w twoim wieku
wydaje się, że ten nasz stary świat tutaj kręci się wolno.
I myślisz, że znajdziesz wszystkie odpowiedzi
tam, gdzie nie rośnie kukurydza.

Hard times are real
There’s dusty fields no matter where you go.
You may change your mind
‘Cause the weeds are high where corn don’t grow.

Ciężkie czasy są realne.
Zakurzone pola są wszędzie, niezależnie gdzie się udasz.
Możesz zmienić zdanie, gdyż chwasty rosną wysokie
Tam, gdzie nie rośnie kukurydza.

I remember feeling guilty
When daddy turned and walked back in the house.
I was only 17 back then
But I thought that I knew more than I know now.
I can’t say he didn’t warn me
This city life’s a hard row to hoe.
Ain’t it funny how a dream can turn around,
Where corn don’t grow.

Pamiętam, że czułem się winny
gdy się odwrócił i wszedł do domu
Miałem wtedy zaledwie 17 lat
Ale myślałem, że wiem więcej, niż wiem teraz
Nie mogę powiedzieć, że mnie nie ostrzegł.
To miejskie życie okazało się trudnym wyzwaniem.
Czy to nie zabawne, jak marzenia mogą się zmienić
tam, gdzie nie rośnie kukurydza?

Hard times are real
There’s dusty fields no matter where you go.
You may change your mind
‘Cause the weeds are high where corn don’t grow.

Ciężkie czasy są realne.
Zakurzone pola są wszędzie, niezależnie gdzie się udasz.
Możesz zmienić zdanie, gdyż chwasty rosną wysokie
Tam, gdzie nie rośnie kukurydza.

You may change your mind
Oh the weeds are high where corn don’t grow.


Zaprezentowałam tutaj typowo wiejskie wydanie country. A mimo to jest to muzyka o kilka klas wyższa, niż disco polo. Kto w ogóle porównuje ze sobą te dwa gatunki????

Kącik muzyki country prowadzi Agnieszka Rajczak-Kucińska

Dołącz do rozmowy

Dołącz do rozmowy

Autor

Agnieszka Rajczak-Kucińska

TO MOŻE PAŃSTWA ZAINTERESOWAĆ

2024-05-13
Jak przygotować zakwas?
Zakwas na chleb zrobić można na wiele sposobów – każdy dobry, byle prowadził do celu. Moja ciotka zostawiała trochę starego ciasta po poprzednim pieczeniu chleba. Zostawiała w małej kamionce, a gdy ta się kiedyś potłukła, wzięła zwyczajny słoik i owinęła go szmatą (w środku ma być ciemno).
JAK DZIAŁA KOMUNIZM, SOCJALIZM I INNE WCIELENIA MARKSIZMU
2024-05-01
JAK DZIAŁA KOMUNIZM, SOCJALIZM I INNE WCIELENIA MARKSIZMU
Szanghaj przed 1949 rokiem ustępował tylko Nowemu Jorkowi, jeśli chodzi o liczbę zamieszkujących
2024-04-25
Studio Dziki Zachód – zmiana godziny
!UWAGA! TERAZ ZAWSZE W PONIEDZIAŁEK O 17:00
TOP
Dodano do ulubionych! Lista ulubionych