He’s Alive! On żyje!

Kącik Muzyki country prowadzi Agnieszka Rajczak-Kucińska

Ktoś zna jakieś pieśni wielkanocne? No bo kolęd znamy zatrzęsienie. A co z tym dzisiejszym świętem? Nie ma?

Oczywiście, że w country są “kolędy” na Wielkanoc!

Pierwsza z piosenek, którą chcę zaprezentować, jest Królową wśród nich! Nie wyobrażam sobie świątecznego poranka, bez tej pieśni. Przywołuje ona dreszcze na plecach i gęsią skórkę.

Dolly Parton “He’s alive”

Mało jest wykonawców, którzy mogą sobie pozwolić na pieśni religijne z towarzyszeniem pełnej orkiestry i chóru!

Test i tłumaczenie pod video:

YouTube player

(śpiewa Maria Magdalena)

The gates and doors were barred
And all the windows fastened down
I spent the night in sleeplessness
And rose at every sound

Brama i drzwi były zaryglowane
A wszystkie okna zamknięte
Spędziłam bezsenną noc
Zrywając się na każdy odgłos

Half in hopeless sorrow
And half in fear the day
Would find the soldiers breakin’ through
To drag us all away

Po części w beznadziejnym smutku
Po części w obawie przed dniem
Gdy żołnierze się wedrą
I nas wszystkich wywloką.

And just before the sunrise
I heard something at the wall
The gate began to rattle
And a voice began to call

Tuż przed wschodem słońca
Usłyszałam coś pod ścianą
Brama zaczęła się trząść
A jakiś głos wołał…

I hurried to the window
Looked down into the street
Expecting swords and torches
And the sound of soldiers’ feet

Pospieszyłam do okna
Wyjrzałam na ulicę
Spodziewając się mieczy i pochodni
I tupotu żołnierskich stóp.

But there was no one there but Mary
So I went down to let her in
John stood there beside me
As she told me where she’d been

Ale nie było tam nikogo oprócz Marii
Więc zeszłam, aby ją wpuścić
Jan stał przy mnie
Gdy opowiadała, skąd wraca

She said they’ve moved him in the night
And none of us knows where
The stone’s been rolled away
And now his body isn’t there

Powiedziała, że przenieśli Go w nocy
I nikt z nas nie wie dokąd
Kamień jest odwalony
A ciała nie ma w środku.

So we both ran towards the garden
Then John ran on ahead
We found the stone and empty tomb
Just the way that Mary said

Więc oboje pospieszyliśmy do ogrodu
A Jan mnie wyprzedził
Zastaliśmy odwalony kamień i pusty grób
Tak jak Maria powiedziała

But the winding sheet, they wrapped him in
Was just an empty shell
And how or where they’d taken him
Was more than I could tell

Ale płótno, w które był owinięty
Było tylko pustą skorupą
Więc jak i gdzie go zabrali
Przekraczało nasze pojęcie.

Oh, something strange had happened there
Just what I did not know
John believed a miracle
But I just turned to go

O, coś dziwnego się tam wydarzyło
O czym nie wiedziałam
Jan wierzył w cud
Mnie było trudno…

Circumstance and speculation
Couldn’t lift me very high
‘Cause I’d seen them crucify him
Then I saw him die

Okoliczności i spekulacje
Nie mogły mnie unieść zbyt wysoko
Bo przecież widziałam jak go ukrzyżowali
I widziałam jak umarł.

Back inside the house again
The guilt and anguish came
Everything I’d promised him
Just added to my shame

Z powrotem w domu
Dopadły mnie wina i boleść
Wszystko, co Mu obiecałam
Dodało się do mojego wstydu

When at last it came to choices
I denied I knew his name

And even if he was alive
It wouldn’t be the same

Bo kiedy wreszcie przyszło dokonać wyboru
Wyparłam się Jego imienia
Więc nawet jeżeli On żyje
To już nie będzie to samo…

But suddenly the air was filled
With a strange and sweet perfume
Light that came from everywhere
Drove shadows from the room

Aż tu nagle powietrze wypełniło się
Dziwnym i słodkim zapachem
Światło dochodzące zewsząd
Rozproszyło wszystkie mroki pomieszczenia

And Jesus stood before me
With his arms held open wide
And I fell down on my knees
And I just clung to him and cried

A Jezus stanął przede mną
Z rozpostartymi ramionami
Padłam na kolana
Przylgnęłam do Niego i płakałam.

Then he raised me to my feet
And as I looked into his eyes
The love was shining out from him
Like sunlight from the skies

Podniósł mnie na nogi
I spojrzał mi w oczy
Miłość promieniała od Niego
Jak światło od słońca

Guilt in my confusion
Disappeared in sweet release
And every fear I’d ever had
Just melted into peace

Poczucie winy i zamęt
Rozpłynęły się w słodkiej uldze
I cały lęk, który we mnie był
Przetopił się w spokój.

He’s alive, yes he’s alive
Yes, he’s alive and I’m forgiven
Heaven’s gates are open wide

On żyje! On żyje!
Tak, On żyje i jest mi wybaczone
A bramy Niebios szeroko otwarte

He’s alive (he’s alive), yes he’s alive (he’s alive)
Oh, he’s alive and I’m forgiven
Heaven’s gates are open wideHe’s alive, he’s alive
Hallelujah, he’s alive
He’s alive and I’m forgiven
Heaven’s gates are open wide

He’s alive (he’s alive), he’s alive (he’s alive)
He’s alive
I believe it, he’s alive
Sweet Jesus


Druga z pieśni może na początku trochę zmylić, bo zaczyna się od narodzin Jezusa, ale mimo to zaliczam ją do pieśni wielkanocnych.

Dlaczego? Oceńcie Państwo sami:

Randy Travis “Rise and shine”

(tak, znowu Randy, Obiecuję, że w kolejnych wpisach skupimy się na innych wykonawcach 🙂 )

Tekst i tłumaczenie pod video:

YouTube player

A baby in a manger
The town of Bethlehem
The wise men had the heart
To know He was the great I Am

Dzieciątko w żłobie
Miasteczko Betlejem
Mędrcy wiedzieli w głębi serca
Że Ono jest tym wielkim Ja Jestem

They crossed the desert many miles
To kneel down at His feet
The star that led them seemed
To tell them what had come to be

Przemierzali pustynię przez wiele mil
I padli na kolana u Jego stópek
Gwiazda, która ich prowadziła
Najwyraźniej wskazał im co się wydarzyło.

The Son’s gonna rise and shine
Make the lame walk, the deaf talk
And give sight back to the blind

Syn powstanie i zabłyśnie
Sprawi, że chromi będą chodzić, głusi mówić
A niewidomi zobaczą.

Bring a light into the darkness
No one can deny
As sure as there’s a Heaven
The Son’s gonna rise and shine

Ciemności rozświetli światłem
Nikt temu nie zaprzeczy
Tak, jak pewne jest Niebo
Tak pewne jest, że Syn powstanie i zabłyśnie.

At the age of thirty-three
The prophecy fulfilled
On the cross at Calvary
His blood for man was spilled

W wieku 33 lat
Przepowiednia się wypełniła
Na krzyży na Kalwarii
Jego krew została przelana za ludzi

The sky was black as midnight
But ‘neath the dark and gloom
Voices rang and Angels sang
Dancing ’round the tomb

Niebo pociemniało jak w nocy
Ale „pod ciemnością i mrokiem”
Głosy dzwoniły, a anioły śpiewały
Tańcząc „wokół grobu”

The Sons’s gonna rise and shine
He’ll take away the keys of death
The grave will loose its bind

Syn powstanie i zabłyśnie
Pokona kajdany śmierci i grobu.

Hell will be defeated
In three days of time
On resurrection morning
The Son’s gonna rise and shine

Piekło zostanie pokonane
W ciągu trzech dni
W poranek Zmartwychwstania
Syn powstanie i zabłyśnie

It’s been two thousand years
But the story’s still the same
For those who will believe in Him
And call upon His name

Minęły dwa tysiące lat
Ale historia jest wciąż taka sama
Dla tych, którzy w Niego uwierzą
I wzywaj Jego imienia!

The Son’s gonna rise and shine
Heal the sick, raise the dead
The Savior of mankind

Syn powstanie i zabłyśnie
Uzdrowi chorych, wskrzesi zmarłych
Zbawiciel ludzkości

The day will soon be dawning
Will be the end of time
King of kings, Lord of Lords
The Son’s gonna rise and shineJesus, Son of Glory
Will save your soul and mine?
Brother are you ready
The Son’s gonna rise and shine!

Wkrótce nadejdzie dzień
Będzie koniec czasu
Król królów, Pan panów!
Syn powstanie i zabłyśnie
Jezus, Syn Chwały
Uratuje twoją i moją duszę!
Bracie, jesteś gotowy?
Syn powstanie i zabłyśnie!


Radosnych Świąt Wielkiej Nocy

życzy wszystkim czytelnikom Kącika Muzyki Country Agnieszka Rajczak-Kucińska

Niezmiernie się cieszą, że to Państwo czytają! 🙂


Pokaż komentarze (2)

2 Odpowiedzi do “He’s Alive! On żyje!”

 1. almasgod

  Czy ta piosenka Dolly Parton “He’s alive” nie jest raczej śpiewana w imieniu św. Piotra a nie Marii Magdaleny?
  To św. Piotr ze św. Janem szli razem do grobu po wiadomości do Marii.
  I to św. Piotr wyparł się Jezusa na dziedzińcu u Piłata, co Jezus wybaczył mu po Zmartwychwstaniu.

  P.S. Uwielbiam “Kącik Muzyki Country”. Zaczęłam dzięki niemu w końcu słuchać Country 🙂
  Zawsze podobała mi się ta muzyka, ale nigdy nie wiedziałam od czego zacząć – liczba wykonawców przytłacza 😉

  1. Agnieszka - Personel WC

   Ależ się cieszę, że mam Obiorcę 🙂
   No śpiewa kobieta, więc siłą rzeczy nie Piotr…
   Ale to oczywiście tylko moje przypuszczenie.

   To fakt, że muzyka country jest niezwykle bogata i bardzo różnorodna. Ja miałam to szczęście poznawać ją poprzez audycje country prowadzone przez Wojciecha Cejrowskiego.

Dołącz do rozmowy

Autor

Personel WC

TO MOŻE PAŃSTWA ZAINTERESOWAĆ

2024-05-13
Jak przygotować zakwas?
Zakwas na chleb zrobić można na wiele sposobów – każdy dobry, byle prowadził do celu. Moja ciotka zostawiała trochę starego ciasta po poprzednim pieczeniu chleba. Zostawiała w małej kamionce, a gdy ta się kiedyś potłukła, wzięła zwyczajny słoik i owinęła go szmatą (w środku ma być ciemno).
JAK DZIAŁA KOMUNIZM, SOCJALIZM I INNE WCIELENIA MARKSIZMU
2024-05-01
JAK DZIAŁA KOMUNIZM, SOCJALIZM I INNE WCIELENIA MARKSIZMU
Szanghaj przed 1949 rokiem ustępował tylko Nowemu Jorkowi, jeśli chodzi o liczbę zamieszkujących
2024-04-25
Studio Dziki Zachód – zmiana godziny
!UWAGA! TERAZ ZAWSZE W PONIEDZIAŁEK O 17:00
TOP
Dodano do ulubionych! Lista ulubionych