I love you this much! Piosenki na Wielki Tydzień

Kącik Muzyki Country prowadzi Agnieszka Rajczak-Kucińska

Przed nami Wielki Tydzień.

Piosenki country są przepełnione treściami o wierze we wszystkich odcieniach i barwach. Najbardziej lubię takie, które opowiadają pewne historie. Poprzez proste analogie do sytuacji, które dobrze znamy, albo potrafimy je odczuć, przekazują potężne i ważne przesłania.

Takie właśnie są poniższe dwie piosenki.

Jimmy Wayne – „I love you this much” (Tak bardzo cię kocham)

Randy Travis – „Raise Him Up” (tu jest angielska gra słów: ten zwrot może oznaczać „wychować [dziecko]” albo „unieś/wznieć go”)

Mówią one same za siebie, dlatego nie będę przeciągać.

Jimmy Wayne – „I love you this much” (Tak bardzo cię kocham)

W tym przypadku piękny teledysk jest dopełnieniem treści. Piosenka jest bardziej zrozumiała z obrazem.

Tekst i tłumaczenie pod video.

YouTube player

He can’t remember the times that he thought
Does my daddy love me?
Probably not
But that didn’t stop him from wishing that he did
Didn’t keep from wanting or worshiping him

Już nie pamięta tych czasów gdy się zastanawiał,
Czy mój tatuś mnie kocha? Pewnie nie…
Ale to nie powstrzymało go przed przegnieniem, by tak było
I nadal chciał być z nim i uwielbiał go.

He guesses he saw him about once a year
He could still feel the way he felt
Standing in tears
Stretching his arms out as far as they’d go
And whispering daddy, I want you to know

Zdaje się, że widywał go raz w roku
Wciąż potrafi przywołać to uczucie, gdy stał we łzach
Rozkładając szeroko ramiona
I szepcząc: tato, chcę żebyś wiedział…

I love you this much and I’m waiting on you
To make up your mind, do you love me too?
However long it takes
I’m never giving up
No matter what, I love you this much

Tak bardzo cię kocham i czekam na ciebie
Aż w końcu zdecydujesz, czy ty też mnie kochasz?
Niezależnie jak długo to zajmie
Ja się nigdy nie poddam
Bez względu na wszystko, tak bardzo cię kocham.

He grew to hate him for what he had done
’Cause what kind of a father, could do that to his son
He said, „damn you daddy”, the day that he died
The man didn’t blink, but the little boy cried

Dorastał nienawidząc go za to co zrobił
No bo w końcu jaki ojciec mógłby to zrobić swojemu synowi?
Powiedział „niech cię szlag, tato” w dniu, w którym zmarł
Mężczyzna nawet nie mrugnął, ale mały chłopiec w nim płakał…

I love you this much and I’m waiting on you
To make up your mind, do you love me too?
However long it takes
I’m never giving up
No matter what, I love you this much

Tak bardzo cię kocham i czekam na ciebie
Aż w końcu zdecydujesz, czy ty też mnie kochasz?
Niezależnie jak długo to zajmie
Ja się nigdy nie poddam
Bez względu na wszystko, tak bardzo cię kocham.

Half way through the service
While the choir sang a hymn
He looked up above the preacher
And he sat and stared at him

W połowie nabożeństwa pogrzebowego
Podczas śpiewu chóru
Spojrzał ponad księdzem
A On tam był i patrzył na niego

He said, „Forgive me Father”
When he realized
That he hadn’t been unloved or alone all his life
His arms were stretched out as far as they’d go
Nailed to the cross, for the whole world to know

Powiedział: Wybacz mi Ojcze
Gdy uzmysłowił sobie
Że nigdy nie była samotny, ani niekochany
Jego ramiona były szeroko rozpostarte
Przybite do krzyża
Aby cały świat wiedział:

I love you this much and I’m waiting on you
To make up your mind, do you love me too?
However long it takes
I’m never giving up
No matter what, I love you this much

Tak bardzo cię kocham i czekam na ciebie
Aż w końcu zdecydujesz, czy ty też mnie kochasz?
Niezależnie jak długo to zajmie
Ja się nigdy nie poddam
Bez względu na wszystko, tak bardzo cię kocham.


Randy Travis również opowiada historię syna i ojca.

Posłuchajcie:

Raise Him Up

Tekst i tłumaczenie pod video

YouTube player

When I first met his momma
She was just nineteen
Couldn’t say for certain who the father was
I have known him since he was a pup
And I’m gonna raise him up

Kiedy pierwszy raz spotkałem jego mamę
Miała zaledwie dziewiętnaście lat
Nie potrafiła powiedzieć, kto na pewno jest ojcem jej dziecka
Znam go od bobaska
Teraz mam zamiar go wychować.

If you never knew your daddy
Like I never knew mine
It feels like everybody knows you’re fatherless
This boy may not be blood of my blood
But I’m gonna raise him up

Jeśli nigdy nie znałeś swojego ojca
Tak jak ja nie znałem mojego
Odnosisz wrażenie, że każdy wie, że nie masz taty
Ten chłopiec może nie jest krwią z mojej krwi
Ale zamierzam go wychować.

I’ll provide for him
Walk beside of him
I am strong enough
Cause it’s time he knew
What a son can do
With a father’s love
He can change the world

Zadbam o niego, będę przy nim
jestem wystarczająco silny
Bo to jest czas by się dowiedział
Czego może dokonać syn
Mając miłość ojca
Może zmienić świat.

Ya’ll may have to look at Joseph
A couple thousand years ago
When he held a newborn baby he named Jesus
He said he may not be blood of my blood
Still I’m gonna raise him up

Wystarczy spojrzeć na Józefa
Dwa tysiące lat temu
Gdy trzymał w ramionach noworodka, którego nazwał Jezus
Powiedział: to może nie jest krew z mojej krwi
Ale zamierzam go wychować.

I’ll provide for him
Walk beside of him
I am strong enough
I will show him too
What a son can do
With a fathers love
And he will change the world

Zadbam o niego, będę przy nim
jestem wystarczająco silny
Bo to jest czas by się dowiedział
Czego może dokonać syn
Mając miłość ojca
Może zmienić świat.

Thirty three years later
When the son was in his grave
Broken and abandoned by a world he came to save
His real dad said he’s mine
Blood of my blood
And I’m gonna raise him up

Trzydzieści trzy lata później
Gdy Syn był w swoim grobie
Pokonany i porzucony przez świat, który przyszedł zbawić
Jego prawdziwy Ojciec powiedział:
Oto krew z mojej krwi
Teraz zamierzam go podnieść.

I’ll provide for you
Walk beside of you
I am strong enough
I have seen from you
What a son can do
With a fathers love
One man changed the world
And he can change your world
But you gotta raise him up
Raise him up

Zadbam o niego, będę przy nim
Jestem wystarczająco silny
Bo widziałem po tobie
Czego może dokonać Syn miłością Ojca
jeden człowiek zmienił świat
I może zmienić też twój świat.
Ale musisz go wznieść.
Unieść go [w swoim sercu].

Kącik Muzyki Country prowadzi Agnieszka Rajczak-Kucińska

Dołącz do rozmowy

Dołącz do rozmowy

Autor

Personel WC

TO MOŻE PAŃSTWA ZAINTERESOWAĆ

2024-05-13
Jak przygotować zakwas?
Zakwas na chleb zrobić można na wiele sposobów – każdy dobry, byle prowadził do celu. Moja ciotka zostawiała trochę starego ciasta po poprzednim pieczeniu chleba. Zostawiała w małej kamionce, a gdy ta się kiedyś potłukła, wzięła zwyczajny słoik i owinęła go szmatą (w środku ma być ciemno).
JAK DZIAŁA KOMUNIZM, SOCJALIZM I INNE WCIELENIA MARKSIZMU
2024-05-01
JAK DZIAŁA KOMUNIZM, SOCJALIZM I INNE WCIELENIA MARKSIZMU
Szanghaj przed 1949 rokiem ustępował tylko Nowemu Jorkowi, jeśli chodzi o liczbę zamieszkujących
2024-04-25
Studio Dziki Zachód – zmiana godziny
!UWAGA! TERAZ ZAWSZE W PONIEDZIAŁEK O 17:00
TOP
Dodano do ulubionych! Lista ulubionych